2021-04-12

En kväll i Stockholm leverans av vätska till restaurang, injusteringar på en annan och service på en tredje.