Bio-System

Bio-Vent

Miljövänlig bio-rening som förändrar branschen

 

Våra innovativa system, som inte bara är effektiva utan också miljövänliga, har framgångsrikt installerats i över 1000 kök runtom i Europa, inklusive fler än 100 i Sverige. Dessa system utgör en hållbar investering för våra kunder, och vi betjänar idag en mångsidig skara kök – från hotell och restauranger till köpcentrum, foodcourts och skolor. 

Hur fungerar Bio-Vent 

 

Med hjälp av framkantens bioteknik arbetar Bio-Vent aktivt för att förhindra uppbyggnad av FETT i IM-kanalerna. Genom automatisk injicering av biologiska enzymer direkt i IM-kanalen och kåpan, bryts fettet ned. Denna process leder till en ökad flampunkt, vilket betydligt reducerar brandrisken.

Hur fungerar våra enzymer

 

Enzymer, naturens egna katalysatorer, är centrala i vår metod för att bryta ned fett i ventilationskanaler. Dessa biologiska molekyler accelererar kemiska reaktioner och binder sig specifikt till fettmolekyler. När de tillämpas i ventilationskanaler, inleds processen där lipasenzymer, specialiserade på att spjälka fettmolekylernas bindningar, bryter ned fett till mindre, vattenlösliga komponenter som glycerol och fria fettsyror. Denna kontinuerliga nedbrytning av fettavlagringar förhindrar påväxt av fett till nivåer som kan utgöra brandrisk, vilket gör ventilationskanaler säkrare och mer effektiva. Detta minskar även behovet av manuell rengöring, vilket bidrar till en mer underhållsvänlig och hållbar köksmiljö.

 

Återvinningsbatteri

 

Vi behandlar även återvinningsbatterier för att öka energieffektiviteten. För aggregat som hanterar kök är det vanligt att fettavlagringar ackumuleras på återvinningsbatterier. Här finns betydande möjligheter till kostnadsbesparingar när det gäller uppvärmningskostnader, då smutsiga batterier minskar effektiviteten i återvinningen. Nedan kan ni se före- och efterbilder av behandlade batterier.

 

 

…………….

…………..