Vent-Air

Bio-Vent

VENT- finns runt om i Europa

Vent har redan installerats i över 400 kök i hela Europa, så som hotell, restauranger, bryggerier, skolor och sjukhus. Exempel är The Hilton, Grand Hotel Vienna, Burger King, Red Bull och många fler.

 

Där upplever våra kunder betydande kostnadsminskningar när det gäller rengöring, underhåll och livslängd på kanalsystem.

Vent-Air Fördelar

Med låg miljöpåverkan som använder bioteknik för att hantera biprodukten från köksdriften hjälper VENT till att hålla ditt kökets frånluftssystem permanent rent och minskar FETT-uppbyggnaden. Detta innebär ökad livsslängd, minskade driftskostnader och lyckligare försäkringsgivare tillsammans med en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö.

 

Bekämpa FETT, inte elden.

  • Enorma kostnadsbesparingar
  • Förbättrad efterlevnad av regler och lagar.
  • Bättre luftkvalitet

Let your kitchen breathe.

Any time.

Frånluftskanalerna måste rengöras regelbundet med föreskrivna intervaller för underhåll och rengöring. Manuella rengöringsmetoder minimerar risken för brand endast under den period som rengöringen utförs. Så snart de första mindre fettlagren bildas igen är risken för brand närvarande igen. VENT-spraysystemet erbjuder effektivt brandskydd. Välj Vent för permanent rengöring av kökets frånluftskanalsystem. Vent är det nya rengöringssystemet för köks frånluftskanaler som är säkert, billigt och låg miljöpåverkan. Använd innovativ bioteknik som fungerar dygnet runt för att förhindra brand-, hälso- och säkerhetsrisker i ditt köksventilation. Miljömässig hållbarhet är kärnan i Vent livssyn.

Är ditt kök fullt av FETT?

Vent rengör ständigt.

Varje kommersiellt kök har en sak gemensamt. Från snabbmatskedjor till skolor, sjukhus och fina restauranger; uppbyggnad av smuts, oljor och fett (FOG) i köksventilationen.

 

Denna feta fråga kostar industrin stora summor pengar per år att hantera och är laddad med risker – brand, hälsa, säkerhet och miljö är bara några få.

 

Hittills fanns det ingen idealisk lösning. Bara dyra och tidskrävande servicebehandlingar, ibland med användning av farliga kemikalier, som måste upprepas gång på gång.

 

Vent tillhandahåller en kontinuerligt effektiv, säker lösning i form av bioteknologi som sparar pengar och arbetar kontinuerligt för att möjliggöra en hälsosammare, säkrare och trevligare arbets- och matmiljö. Permanent.

Fettansamling vid vanlig rengöring jämfört med VENT

Med vanlig rengöring byggs fettet upp i kanalsystemet emellan sotningar med VENT så har vi en kontinuerlig rengöring som minskar brandrisken.

Vanlig rengöring

Rengöring med VENT

Hur fungerar VENT?

Låt oss rensa FETT med bioteknik

Vent använder bioteknik för att stoppa uppbyggnaden av FETT från början. Biologiska enzymer sprutas in i ventilationssystemet med speciellt installerade munstycken.

 

Enzymerna löser upp fetter, oljor och smuts i flytbara biprodukter som sedan enkelt avlägsnas både genom ventilationssystemet och genom uppsamlings- och dräneringskranar.

 

När enzymerna löser upp fetter till flytbara biprodukter minimeras brandrisken enormt.

 

Enzymerna fungerar likvärdigt på återvinningsbatteri och luktproblem med roterande värmeväxlare.

Minskad risk för brand

Risken för brand i kökets frånluftskanaler blir ett ökande problem i kök. Ackumulerat fett och smuts kan antändas snabbt och därmed utlösa en köksbrand.

 

VENT Liquids erbjuder dig en minimering av brandrisken!

 

Fettavlagringarna lossas och delas upp av vätskan. De flytbara nedbrytningsprodukterna kan sedan enkelt tas bort från systemet.

 

Laboratorietester visar att nedbrytningsprodukterna för kommersiellt tillgängliga fetter inte längre är brandfarliga efter behandling med VENT Liquid.

 

VENT-spraysystemet erbjuder fördelen med permanent rengöring.

Hur fungera rengöringsprocessen exakt?

Steg 1: Biokemisk reduktion

Rengöringsmedlet sprutas mycket fint in i frånluftskanalen. Vätskan fördelas i frånluftskanalen. Denna fördelning stöds av luftflödet från sugningen.

 

Enzymernas innehåll bryter ned fetterna i glycerin och fettsyror. Smutsen blir mjuk

Steg 2: Lösning

De delade fetterna separeras från kanalväggarna. Lättflyktigt och rinner tillbaks till fettuppsamlingen vid kökskåpan.

 

Den lossade smutsen kan nu avlägsnas genom fettavtappningskranar. Fettavtappningskranar gör det lättare att tömma längre kanalsektioner.

Steg 3: Inkapsling av lukt

Lukt molekylen kapslar in de obehagliga härsknade lukter som absorberas och reduceras.

 

Rengöring av ventilationskanalen blir enkelt och billigare.

Energibesparing

 

Mätningar gjort efter att man sprutat på enzymer i två månader

Ett återvinningsbatteri som EJ har rengjorts med Vent-spraysystem.

 

Ett smutsigt batteri går det åt mycket mera energi att ha igång än ett rengjort.

 

Mätningar gjordes på detta batteri innan Vent rengjorde batteriet och efter.

 

Resultatet var slående på vintertid var det en minskad energiförbrukning på 30% på det rengjorda batteriet här bredvid.

Ett återvinningsbatteri som rengjorts med Vent-spraysystem. 

 

Detta är att tänka på miljön, rengjort batteri drar mycket mindre energi och minskar elförbrukningen.

 

Vent gör inte bra rent i restaurangens kanal utan minska underhåll och ökar livslängd på motorn återvinningsbatterier.

VENT-sätter miljön i fokus

Vent uppfyller internationella standarder för kvalitet och säkerhet på lokal, nationell och internationell nivå. Ackrediterat av NSF International, teamet på Vent är stolta över att ha en certifiering som står för innovation och kreativitet med grönt samvete. NSF International har säkerställt säker design och rengöring av apparater och verktyg som används i kommersiella kök i nästan 70 år och strävar efter det globalt.

 

Produktionen av Vent har också certifierats enligt internationella standarder för miljöansvar, efter att ha ackrediterats till ISO14001 av det oberoende organet LRQA. Detta konstaterar att Vent har tillverkats i linje med ett miljöledningssystem där ansvar tas mot alla resurser och råvaror som energi, vatten och avfallsprodukter.
Den gröna metoden för Vent börjar vid produktionen och översätts direkt till slutanvändaren, vilket inte bara sparar kommersiella kök till driftskostnader utan också gör dem säkrare arbetsplatser, med förbättrad efterlevnad av lager och regler och en trevligare upplevelse för kunden.

VDI-riktlinjer

En VDI-riktlinje utarbetas av Association of German Engineers . Det är en trendbaserad arbetsbas och tjänar till att säkerställa säkerheten vid hanteringen av tekniken. Det rekommenderas, och ibland krävs enligt lag, att följa vissa riktlinjer.

 

VENT-systemet och VENT-rengöringsmedlen hjälper dig att implementera följande riktlinjer och är certifierade:

  • enligt VDI 2052: ventilationsteknik; Kök – rengöring av luftkanaler (regler för VDI-ventilation)
  • enligt VDI 2055: värme- och kylskydd för operativsystem inom industrin och teknisk byggutrustning
  • enligt VDI 6022: rumsluft teknik, rums luftkvalitet

Beställ våra tjänster/produkter

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.