Företagets historia

Företagets historia

Bio-Circle Surface Tehnology AB har sitt bas i Onsala. Bio-Circle är ett kembolag som haft VENT på den Svenska marknaden sedan 2013.

VENTS- historia

Vent-processen genomgick mer än två års testning och prövning innan den släpptes på marknaden och har finjusterats för att maximera driftsstandarder och miljömässig hållbarhet. Kärnan i Vent är en innovativ filosofi som faller i linje med alla områden av klagomål, som tillhörande kostnader och skyddar miljön.

 

Vent är bara en av teknikerna som härrör från 30 års innovativ, nyckelfärdig design inom industriell och kommersiell rengöringssektor. Vent syftar till att lösa den specifika frågan om ansamling av fett från kommersiella kök och är en lösning med låg miljöpåverkan som använder bioteknik för att hantera biprodukten från köksdriften.

 

Vent är resultatet av en evolutionär resa, som kombinerar teknisk expertis med kemi och mikrobiologi och finslipas genom år av testning.

 

Vent uppfyller internationella standarder för kvalitet och säkerhet på lokal, nationell och internationell nivå. Ackrediterat av NSF International, teamet på Vent är stolta över att ha en certifiering som står för innovation och kreativitet med grönt samvete. NSF International har säkerställt säker design och rengöring av apparater och verktyg som används i kommersiella kök i nästan 70 år och strävar efter det globalt.

Produktionen av Vent har också certifierats enligt internationella standarder för miljöansvar, efter att ha ackrediterats till ISO14001 av det oberoende organet LRQA. Detta konstaterar att Vent har tillverkats i linje med ett miljöledningssystem där ansvar tas mot alla resurser och råvaror som energi, vatten och avfallsprodukter.

 

Den gröna metoden för Vent börjar vid produktionen och översätts direkt till slutanvändaren, vilket inte bara sparar kommersiella kök till driftskostnader utan också gör dem säkrare arbetsplatser, med förbättrad efterlevnad av lager och regler och en trevligare upplevelse för kunden.

 

Det finns en mängd anläggningar som använder Vent framgångsrikt i Europa, inklusive hotell, restauranger, bryggerier, skolor och sjukhus. Exempel är The Hilton, Grand Hotel Vienna, Burger King, Red Bull och många fler.

Bio-chem CLEANTEC Gmbh

Bio-chem CLEANTEC GmbH sätter fokus bland annat som säljpartner för Bio-Circle Surface Technology GmbH inom områdena gastronomi, hotellbranschen och livsmedelsindustrin.

 

Företaget, som grundades 1997/98, utvecklar rengörings- och rengöringssystem tillsammans med Bio-Circle Surface Technology GmbH och säljer dem nationellt och internationellt. Ekonomisk framgång, miljömedveten handling och socialt engagemang är grunden för företagsledningen. Vi har följt relevanta miljöbestämmelser sedan 2002.

 

Fokus ligger på kärnkompetenserna energieffektivitet, minskning av farliga ämnen, VOC-fria / reducerade produkter och service för systemen. Den kompetenta personalen erbjuder förstklassig service och skapar ett hållbart mervärde i de olika industriföretagen.

 

Närvaron på nationella och internationella mässor gör det möjligt för biokemiska CLEANTEC att bygga upp ett världsomspännande nätverk.

Bio-Circle Surface Tehnoloygy GmbH

Bio-Circle Surface Technology GmbH är ett internationellt företag med säte i Gütersloh i Nordrhein-Westfalen. Företaget grundades 1985 som en liten garagefirma av teknikerna Ulrich och Manfred Berens.

 

Har sedan dess stått för utveckling, produktion och försäljning av innovativa kemiska och biotekniska produkter inom ytteknik. Företaget har fokuserat på utveckling och produktion av effektiva, resurssparande och ekoanpassade produkter och har snabbt och kontinuerligt växt till ett blomstrande medelstort företag i Tyskland.

 

Vi arbetar med framtidsorienterade projekt inom miljöskydd, bioteknik och ytkemi. Under de senaste åren har vi fokuserat på att utveckla alternativa rengöringsmedel, med minskning av VOC (flyktiga organiska ämnen = lösningsmedel) som mål på medellång och lång sikt.