Miljö

Miljö

Våra produkter är framställda med modern teknik och med miljön i åtanke, från tillverkningsprocessen till er som slutanvändare. Genom att välja våra produkter bidrar ert företag aktivt till att minska miljöbelastningen.

 

……………

……………

 

Nature Boost

 

Rengöringsvätskorna ”Nature Boost” har utvecklats med sikte på optimal effektivitet, anställdas skydd och minskning av deras påverkan på miljön. De är baserade på förnybara råvaror och deras utmärkta styrka gör dem lämpliga för rengöring av tungt fett, olja, lim, färg och bläck.

VOC-fri, VOC-reducerad

 

Det europeiska lösningsmedelsdirektivet (1999/13 / EG) syftar till att säkerställa en betydande minskning av användningen av lösningsmedel och utsläpp av flyktiga organiska ämnen i miljön för att skydda miljön och människors hälsa. Vid utveckling och produktion av våra produkter har vi ett starkt fokus på att utveckla och producera VOC-fria eller VOC-reducerade produkter.

Clean Blue – energieffektiv

 

I en tid då kostnaderna för energiförbrukning och begränsade resurser ökar kraven på effektiv energianvändning ständigt. Vätskorna med låg energi är konstruerade för mekanisk och manuell användning. De sparar energi och avlägsnar effektivt tunga föroreningar och smuts även vid låga temperaturer.

Minskning av farliga ämnen

 

Med effektiva system och produkter utan farliga ämnen kan vi optimera våra kunders processer. Trots att inga farliga ämnen används, bibehålls kvaliteten på reningen.

Rening inom livsmedelsindustrin

 

Användningen av kemi inom livsmedelsindustrin är föremål för strikta regler både i Sverige och utomlands. Kemiska föroreningar i livsmedel och förpackningar regleras grundligt av gemensamma regler och gränsvärden i hela EU. EU-länderna arbetar nära varandra genom EU: s varningssystem om skadliga överskridanden finns i livsmedel från EU eller länder utanför EU. Vi har produkter som är

 

NSF (National Sanitation Foundation) registrering.

 

Dessutom är ett antal av våra vätskor som kan användas i livsmedelsindustrin också NSF-certifiering